نحوه رزرو مترجم شفاهی این است

 • قبل از شروع

  • ابتدا این وب‌سایت را بررسی کنید تا ببینید آیا زبان شما در محل CBR که می‌خواهید امتحان تئوری رانندگی دهید قابل دسترس است یا خیر.
  • سپس امتحانی تئوری در وب‌سایت CBR رزرو کنید و بیان کنید که مایلید مترجمی شفاهی حاضر باشد.
  • CBR خودش خدمات ترجمه شفاهی را هماهنگ نمی‌کند. شما مسئول هماهنگ کردن این خدمات هستید.
  • اگر امتحانی نزد CBR رزرو کرده باشید، می‌توانید مترجم شفاهی خود را اینجا رزرو می‌کنید.
  • بنابراین باید امتحانی همراه با مترجم شفاهی در CBR رزرو کنید و خدمات ترجمه شفاهی را اینجا در وب‌سایت رزرو کنید.
 • توجه

  • ما خدمات گفتار به متن ارائه نمی‌دهیم.
  • مترجم‌های شفاهی برای حضور در امتحانات تئوری که در کلاس‌های درس برگزار می‌شوند، اجازه ندارند.
  • ما مترجمی شفاهی فراهم می‌کنیم که به زبان درخواستی صحبت می‌کند. ما ملزم به پاسخ به درخواست‌های مربوط به جنسیت، اصلیت یا سایر اولویت‌های خصیصه‌های شخصی، اولویت‌های ژئوپلیتیک یا ویژگی‌های شخصیتی مربوط به مترجم شفاهی نیستیم.
  • اگر زبان انتخابی شما در فرم درخواست فهرست نشده باشد، همچنان ممکن است بتوانیم به شما کمک کنیم. در این صورت، با ما تماس بگیرید.
 • رزرو مترجم شفاهی

  شروع درخواست
  ideal
  paypal
  mastercard