شرایط و ضوابط کلی

کاربرد
بند 1

1.1 این شرایط و ضوابط کلی بر خدمات ترجمه شفاهی و ترجمه اجراشده توسط یا از طرف HearHear Tolkdiensten BV، دارای دفتر ثبت‌شده در روتردام، اعمال می‌شود.

1.2 HearHear هیچ‌کدام از شرایط و ضوابط کلی منتشرشده توسط کارخواه را نمی‌پذیرد. موارد تکمیلی و/یا تغییرات این شرایط و ضوابط کلی تنها با مجوز کتبی از سوی HearHear اعتبار قانونی دارند.

1.3 اگر یک یا چند مورد از مفاد موجود در این شرایط و ضوابط هرزمانی منسوخ یا به‌طور کلی یا جزئی لغو شود، مفاد باقی‌مانده در این شرایط و ضوابط کلی همچنان به‌طور کامل اعمال می‌شوند.

تدوین توافق‌نامه
بند 2

2.1 همه پیشنهادها و/یا نقل‌قول‌ها از HearHear غیرالزام‌آور هستند.

2.2 توافق‌نامه بین کارخواه و HearHear تنها بعد از تأیید کتبی توسط HearHear برای کارخواه اجرایی است.

2.3 HearHear می‌تواند کارخواه را به‌عنوان فردی درنظر بگیرد که کاری را به HearHear محول کرده است، مگراینکه صراحتاً بیان شده باشد که طبق دستورات به نام و برای شخص ثالث عمل می‌کند و تا زمانی‌که نام و نشانی این شخص ثالث به‌طور هم‌زمان برای HearHear ارسال شود.

2.4 اگر HearHear درباره اینکه آیا کارخواه می‌تواند به تعهدات پرداخت خود عمل کند یا خیر شک منطقی داشته باشد، قبل از اجرا یا ادامه توافق‌نامه، HearHear حق درخواست اطمینان کافی از کارخواه را دارد.

2.5 HearHear می‌تواند خط زمان ثابتی را برای درخواست خدمات مترجم شفاهی به کار ببرد. اگر HearHear خط زمانی را برای درخواست سرویس ترجمه شفاهی به کار ببرد، این مدت زمان را در وب‌سایت اعلام خواهد کرد. اگر به‌دلیل خط زمان مربوطه درخواست برای مترجم شفاهی به‌موقع دریافت نشود، نمی‌توان از HearHear انتظار داشت که مترجم شفاهی را در اختیار قرار دهد.

قیمت و نرخ
بند 3

3.1 همه قیمت‌ها و نرخ‌های ارائه‌شده شامل مالیات بر گردش مالی می‌شوند.

3.2 HearHear می‌تواند نرخ استانداردی را برای خدمات ترجمه شفاهی تنظیم کند. اگر نرخ استاندارد اعمال شود، در وب‌سایت اعلام خواهد شد.

تغییر و لغو کار
بند 4

4.1 هرگونه توافق‌نامه تکمیلی، تغییر و/یا ضمانت مرتبط با توافق‌نامه، تنها درصورتی معتبر است که به‌صورت کتبی توسط HearHear تأیید شود.

4.2 اگر کارخواه کار را بعد از تدوین توافق‌نامه اصلاح کند یا تغییر دهد، HearHear حق دارد قیمت توافقی یا زمان تحویل را تغییر دهد یا کار پیشنهادی را انجام ندهد.

4.3 با توجه به خدمات ترجمه شفاهی برای CBR، این موارد بر لغو اعمال می‌شود. اگر خدمات ترجمه شفاهی در روز کاری برنامه‌ریزی‌شده برای ارائه لغو شود، HearHear کل مبلغ صورت‌حساب را از کارخواه دریافت خواهد کرد. اگر کار در روز کاری قبل از تاریخ امتحان لغو شود، 50٪ از مبلغ صورت‌حساب از کارخواه دریافت خواهد شد. اگر کار در روز کاری قبل از تاریخ امتحان لغو شود، 50٪ از مبلغ صورت‌حساب از کارخواه دریافت خواهد شد. هزینه لغو ذکرشده در وب‌سایت اعمال می‌شود، مگراینکه مترجم شفاهی نرخ لغو خودش را اعمال کند.

4..4 استرداد پرداخت تنها پس از تأیید کتبی توسط HearHear صورت خواهد گرفت.

شرایط کلی ارائه خدمات ترجمه شفاهی
بند 5

5.1 HearHear ملزم است خدمات ترجمه شفاهی را با بیشترین توان خود و ازطریق تخصص لازم ارائه دهد و خواسته‌های کارخواه را در نظر بگیرد.

5.2 تاریخ، مکان و زمان خدمات طبق توافق در توافق‌نامه برای کارخواه و HearHear الزام‌آور هستند.

5.3 HearHear متعهد می‌شود که فقط مترجمی شفاهی را تأمین کند که به زبان درخواستی صحبت می‌کند. پاسخ به درخواست‌های مربوط به جنسیت، اصلیت یا سایر اولویت‌های خصیصه‌های شخصی، اولویت‌های ژئوپلیتیک یا ویژگی‌های شخصیتی مربوط به مترجم شفاهی الزامی نیست.

5.4 HearHear همواره درتلاش است از مترجم شفاهی سوگندخورده برای خدمات مترجم شفاهی استفاده کند. اگر HearHear مستلزم به استفاده از مترجمی شفاهی برای کار شود که سوگند نخورده است، ابتدا با کارخواه مشورت خواهد کرد.

5.5 اگر نشانی سکونت مترجم شفاهی به کار گرفته‌شده توسط HearHear از او درخواست شود، می‌تواند از نشانی HearHear استفاده کند.

شرایط کلی ارائه خدمات ترجمه شفاهی CBR

بند 6

6.1 اگر امتحان به‌دلیل عدم حضور داوطلب در تاریخ و زمان امتحان درخواستی در CBR انجان نشود، کارخواه حقی نسبت به بازپرداخت مبلغ پرداختی به HearHear ندارد.

6.2 اگر کارخواه امتحانی را (مناسب) در CBR رزرو نکرده باشد، HearHear دیگر ملزم به ارائه مترجم شفاهی نیست. در این موارد، هیچ‌گونه استردادی امکان‌پذیر نیست.

6.3 اگر کارمند CBR به‌دلیل عدم ارائه داده‌های صحیح یا کامل توسط داوطلب تصمیم بگیرد که امتحان نباید برگزار شود، HearHear دیگر ملزم به ارائه مترجم شفاهی نیست. در این موارد، هیچ‌گونه استردادی امکان‌پذیر نیست.

6.4 اگر مترجم شفاهی بدون اینکه HearHear به کارخواه اطلاع‌رسانی کرده باشد در زمان و مکان توافقی حضور پیدا نکند، این امر همیشه منجر به بازپرداخت هزینه‌های امتحان (توسط CBR)، استرداد هزینه‌های خدمات مترجم شفاهی و هزینه‌های سفر براساس سفر درجه دو خواهد شد.

6.5 اگر مترجم شفاهی بدون اینکه HearHear به کارخواه اطلاع‌رسانی کرده باشد در زمان و مکان توافقی حضور پیدا نکند، این امر همیشه منجر به بازپرداخت هزینه‌های امتحان (توسط CBR)، استرداد هزینه‌های خدمات مترجم شفاهی و هزینه‌های سفر براساس سفر درجه دو خواهد شد.

6.6 در موارد استثنایی، HearHear و CBR ممکن است به‌طور مشترک تصمیم بگیرند که امتحان بعد از زمان توافقی برگزار شود.

پرداخت
بند 7

7.1 پرداخت طبق توافق انجام می‌شود.

7.2 پرداخت برای حضور مترجم شفاهی در امتحان تئوری رانندگی یا امتحان عملی ازطریق iDeal یا یکی از پلتفورم‌های پرداخت پیشنهادی توسط HearHear انجام می‌شود.

7.3 صورت‌حساب باید ظرف سه روز به حساب بانکی HearHear پرداخت شود.

7.4 اگر پرداختی به‌موقع دریافت نشود، کارخواه فوراً بدون نیاز به اعلان، در وضعیت پیش‌فرض قرار می‌گیرد. بدین ترتیب کارخواه موظف به پرداخت سود قانونی مبلغ قایل پرداخت از تاریخ پیش‌فرض تا تاریخ زمان پرداخت صورت‌حساب است.

7.5 اگر کارخواه به موقع پرداخت نکند، HearHear حق دارد هزینه‌های وصول غیررسمی را مطابق با قانون هزینه‌های وصول غیررسمی دریافت کند (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).

شکایت‌ها
بند 8

8.1 برای رسیدگی به شکایت با توجه به سرویس‌های ارائه‌شده توسط HearHear، باید ظرف 7 روز از تاریخ ارائه خدمات ترجمه شفاهی، محتوای شکایت را به‌صورت کتبی به HearHear اطلاع‌رسانی کرد.

8.2 در پاسخ به شکایتی که به‌موقع ارسال می‌شود، HearHear بررسی را راه‌اندازی خواهد کرد. طرف شاکی ایمیلی حاوی نتیجه بررسی دریافت خواهد کرد.

8.3 HearHear نهایت تلاش خود را به کار می‌گیرد تا دراسرع وقت به شکایت کارخواه درخصوص خدمات ارائه‌شده پاسخ دهد اما ملزم به پیروی از خط زمان ارائه‌شده توسط کارخواه برای پاسخ به شکایت نیست.

تعهد
بند 9

9.1 تعهد HearHear تنها شامل بازپرداخت مبلغی می‌شود که کارخواه به‌عنوان هزینه اجرا خدمات ترجمه شفاهی به HearHear پرداخت کرده است.

9.2 HearHear نسبت به آسیب غیرمستقیم، آسیب تبعی، خسارت تجاری، آسیب تأخیری یا ازبین رفتن درآمد تعهدی ندارد.

9.3 HearHear هیچ‌گاه نسبت به آسیب‌های ناشی از اطلاعات نادرست یا تاقص ارائه‌شده به ما توسط یا ازجانت کارخواه متعهد نیست.

محرمانگی
بند 10

با توجه به اجرای توافق‌نامه، HearHear ملزم به حفظ محرمانگی درخصوص همه اطلاعات محرمانه دریافت‌شده توسط HearHear است. کارمندان و مترجم‌های شفاهی HearHear موظف به حفظ محرمانگی هستند.

انحلال و فورس ماژور
بند 11

11.1 اگر کارخواه تعهداتش را انجام ندهد (به‌موقع)، اگر کارخواه ورشکسته شود یا اگر برای ورشکستگی پرونده تشکیل دهد، اگر کارخواه درخواست تعلیق پرداخت دهد یا به او برای این کار اجازه داده شود، اگر تجدید ساختار بدهی قانونی برای اشخاص حقیقی برای کارخواه اعمال شود یا درصورت انحلال کسب‌وکار کارخواه، HearHear مجاز است که، بدون تعهد نسبت به پرداخت جبران خسارت، توافق‌نامه را به‌طور کلی یا جزئی منحل کند یا اجرای آن را به‌حالت تعلیق درآورد. در این صورت، HearHear می‌تواند پرداخت فوری آنچه را محق است مطالبه کند.

11.2 اگر به‌دلیل شرایط خارج از کنترل و ریسکی، HearHear دیگر نمی‌تواند به تعهداتش عمل کند، بدون اینکه موظف به پرداخت جبران خسارت باشد، محق است که توافق‌نامه را منحل کند.

11.3 اگر در نتیجه شرایط فورس ماژور، HearHear ملزم به توقف ادامه اجرای توافق‌نامه شود، حق دارد پرداحت کار انجام‌شده، هزینه‌های پیش‌آمده و پرداختی‌های پیشین تا آن زمان را دریافت کند.

© 2022 HearHear – کلیه حقوق محفوظ است