موارد سؤالات متداول

ایمیلی به info@hearheartolken.nl ارسال کنید یا با ما به شماره +31 (0)85 – 049 92 49 تماس بگیرید.
پس از رزرو امتحان نزد CBR، نامه تأییدیه‌ای از CBR دریافت خواهید کرد. این نامه حاوی جزئیاتی است که برای تکمیل درخواست از ما برای ارائه مترجم شفاهی نیاز دارید. در این نامه از CBR، شما شماره داوطلبی، محل، زمان و تاریخ مربوط به خود را پیدا خواهید کرد.
بله، لازم نیست کار دیگری انجام دهید. اگر اتفاقی از جانب ما رخ دهد که مانع ارائه مترجم شفاهی شود، فوراً با شما تماس می‌گیریم و تاریخ جایگزینی نزد CBR پیدا می‌کنیم. اما نگران نباشید، این اتفاق خیلی نادر است.
قبل از رزرو امتحان در CBR، می‌توانید به سایت ما مراجعه کنید تا زبان‌های دردسترس در هر مکان را مشاهده کنید. زمانی که ترکیب‌های مطلوب را پیدا کردید، امتحانی را در محل CBR رزرو کنید. سپس می‌توانید درخواستتان را برای ما ارسال کنید و ما مترجمی در آن مکان ارائه خواهیم کرد.
شما می‌توانید شکایتی به info@hearheartolken.nl ارسال کنید
شما می‌توانید مطمئن باشید که ما مترجم شفاهی خوبی برایتان فراهم خواهیم کرد. این وظیفه ما است. تمام مترجم‌های شفاهی ما خدماتشان را به‌طور منظم ارائه می‌دهند و به عنوان مترجم شفاهی آموزش دیده‌اند و/یا سوگند یاد کرده‌اند. بدیهی است که شاید کارها همیشه مطابق میل پیش نرود. به هر حال ما همه انسان هستیم. بنابراین، در ابتدای امتحان، مراقب امتحان می‌پرسد که آیا شما و مترجم شفاهی زبان یکدیگر را متوجه می‌شوید یا خیر تا بتوان اقدامات لازم را انجام داد. پس از شروع امتحان، اختصاص دادن مترجم شفاهی به شما امکان‌پذیر نیست. اگر از این سرویس راضی نیستید، لطفاً پس از دریافت سرویس فوراً به ما اطلاع دهید. طی مشورت با شما، مترجم شفاهی و CBR، ما می‌توانیم درباره حل‌وفصل این مشکل صحبت کنیم.
خیر، متأسفانه ممکن نیست. ضمناً، مترجم شفاهی سوگند یاد می‌کند که بی‌طرفی خود را اعلام کند. اینکه آنها اهل کشورهای خاصی باشند بر روند ارائه خدمات ترجمه شفاهی توسط آنها تأثیر نمی‌گذارد. مترجم شفاهی به زبان خاصی صحبت می‌کند و برای آن آموزش دیده است و مستقل از کشور خود و/یا شما است. هنگام پر کردن درخواستتان، تمام زبان‌های دردسترس را می‌بینید.
خیر، متأسفانه ممکن نیست. ضمناً، مترجم شفاهی سوگند یاد می‌کند که بی‌طرفی خود را اعلام کند. اینکه این افراد اهل مناطق خاصی باشند بر روند ارائه خدمات ترجمه شفاهی توسط آنها تأثیر نمی‌گذارد. مترجم شفاهی به زبان خاصی صحبت می‌کند و برای آن آموزش دیده است و مستقل از منطقه خود و/یا شما است. هنگام پر کردن درخواستتان، تمام زبان‌های دردسترس را می‌بینید.
خیر، متأسفانه ممکن نیست. مترجم شفاهی به زبان خاصی صحبت می‌کند و برای آن آموزش دیده است. هنگام پر کردن درخواستتان، تمام زبان‌های دردسترس را می‌بینید.
شما باید این کار را حداقل 14 روز قبل از امتحان دادن انجام دهید.
اگر خودتان امتحان را سر وقت مناسب (دو روز کاری قبل از امتحان) لغو کنید، می‌توانید پولتان را پس بگیرید. اگر این کار را یک روز قبل از امتحان انجام دهید، 50% هزینه را پس خواهید گرفت. اگر در روز امتحان لغو کنید یا نتوانید حضور پیدا کنید، هیچ پولی به شما برگردانده نخواهد شد.
شما همیشه می‌توانید تغییرات جزئی مثلاً در نامتان یا تاریخ تولدتان (برای امتحان‌های حرفه‌ای) انجام دهید. ایمیلی حاوی تغییرات به info@hearheartolken.nl ارسال کنید. لطفاً توجه داشته باشید، تنها درصورتی می‌توانید تاریخ را تغییر دهید که این تاریخ جدید حداقل 14 روز پس از اطلاع‌رسانی تغییر به ما باشد.
ایمیلی حاوی درخواستتان به info@hearheartolken.nl ارسال کنید. لطفاً توجه داشته باشید، تنها درصورتی می‌توانید تاریخ را تغییر دهید که این تاریخ جدید حداقل 14 روز پس از اطلاع‌رسانی تغییر به ما باشد.
سؤال خوبی است. بله، شما باید یک مترجم شفاهی نزد ما رزرو کنید. در CBR، شما برای امتحان تئوری رانندگی در یک محل رزرو انجام می‌دهید. در این مرحله، مشخص می‌کنید که مایلید مترجم شفاهی داشته باشید. سپس محل خاصی به شما ارائه می‌شود که در آنجا می‌توانید امتحان دهید و مترجم شفاهی می‌تواند خدماتش را ارائه دهد. به‌یاد داشته باشید که این به معنی رزرو مترجم شفاهی نیست. پس از رزرو امتحان در CBR، شما به ما درخواست می‌دهید که مترجمی شفاهی برای آن امتحان ارائه شود.
خیر، متأسفانه ممکن نیست. این امتحانی رسمی است که توسط یک سازمان دولتی برگزار می‌شود. برای تضمین انسجام و کیفیت، فقط می‌توان از مترجم‌های متعهد رزروشده از طریق ما استفاده کرد.
خیر، متأسفانه ممکن نیست. در واقع، ما نمی‌توانیم پیشاپیش بگوییم که کدام مترجم شفاهی به شما اختصاص داده خواهد شد. به این دلیل که شما و مترجم شفاهی مجاز نیستید از قبل ملاقات داشته باشید و صحبت کنید. این امتحانی رسمی است، بنابراین ما ملزم هستیم که به CBR تضمین دهیم مترجم شفاهی بی‌طرف است. همچنین ما می‌خواهیم از شکل‌گیری هرگونه ارتباط جلوگیری کنیم؛ برای مثال درصورتی‌که شما مشخص کنید می‌خواهید مترجم شفاهی خاصی داشته باشید.
خیر، متأسفانه ممکن نیست. این امتحانی در یک مؤسسه دولتی است. براساس قانون تدارکات دولتی، حق ارائه این سرویس به ما داده شده است. CBR و داوطلبان این امتحان باید نزد ما مترجم شفاهی رزرو کنند. هرچند، انجام این کار ارائه مترجم شفاهی واجدشرایط، متعهد و قابل اعتماد را تضمین نمی‌کند.
در CBR، شما برای امتحان تئوری رانندگی در یک محل رزرو انجام می‌دهید. در این مرحله، مشخص می‌کنید که مایلید مترجم شفاهی داشته باشید. سپس محل خاصی به شما ارائه می‌شود که در آنجا می‌توانید امتحان دهید و مترجم شفاهی می‌تواند خدماتش را ارائه دهد. به‌یاد داشته باشید که این به معنی رزرو مترجم شفاهی نیست. پس از رزرو امتحان در CBR، شما به ما درخواست می‌دهید که مترجمی شفاهی برای آن امتحان ارائه شود.