Veelgestelde vragen

Het tarief van een tolkdienst bij een theorie-examen voor een autorijbewijs is € 175,01. Voor andere type examens wordt de prijs getoond tijdens de aanvraag.
Mail gerust naar info@hearheartolken.nl of bel met ons 085 – 049 92 49.
Zodra je bij het CBR een examen geboekt hebt krijg je een bevestigingsbrief van het CBR. Hierin staan de gegevens die je in moet vullen bij de aanvraag van een tolk bij ons. In deze brief van het CBR staan o.a. je kandidaatsnummer, de locatie, het tijdstip en de datum.
Ja, je hoeft niets meer te doen. Mocht het onverhoopt aan onze zijde toch een keer niet lukken, dan berichten we je direct en zoeken we met het CBR naar een alternatieve datum. Maar wees gerust, dit gebeurt vrijwel nooit.
Je kan voor je een examen boekt bij het CBR eerst door de aanvraag op onze site heen lopen om te kijken welke talen op welke locatie beschikbaar zijn. Heb je de gewenste combinaties gevonden, boek dan een examen op die locatie bij het CBR. Vervolgens kan je bij ons de aanvraag doorlopen, dan zorgen wij voor een tolk op die locatie.
Dan kan je een klacht indienen door een mail te sturen naar info@hearheartolken.nl
Je mag ervan uitgaan dat wij een goede tolk leveren. Dat is ons vak. Al onze tolken doen dit vaker, hebben een opleiding gehad en/of zijn beëdigd als tolk. Het kan altijd een keer gebeuren dat het niet lekker loopt uiteraard. Het is en blijft mensenwerk. Om die reden vraagt de examinator aan het begin van het examen of jij en de tolk elkaar begrijpen, zodat er dan nog ingegrepen kan worden. Als het examen eenmaal gestart is, kan er geen andere tolk meer ingezet worden. Mocht het dan niet goed gaan in je beleving, dan vernemen we dit graag direct achteraf zodat we in overleg met jou, de tolk en het CBR kunnen kijken of we het op kunnen lossen.
Nee helaas kunnen we daar geen rekening mee houden. Overigens legt de tolk een eed af waarin hij onder ede verklaart dat hij onpartijdig zal zijn. Afkomst uit specifieke landen mogen dus geen rol spelen op het moment dat de tolk zijn vak uitoefent. Een tolk spreekt en is opgeleid in een specifieke taal, onafhankelijk van het land waar hij en/of jij vandaan komt. Alle beschikbare talen tref je aan als je de aanvraag invult.
Nee helaas kunnen we daar geen rekening mee houden. Overigens legt de tolk een eed af waarin hij onder ede verklaart dat hij onpartijdig zal zijn. Afkomst uit specifieke regio’s mogen dus geen rol spelen op het moment dat de tolk zijn vak uitoefent. Een tolk spreekt en is opgeleid in een specifieke taal, onafhankelijk van de regio waar hij en/of jij vandaan komt. Alle beschikbare talen tref je aan als je de aanvraag invult.
Nee helaas kan dat niet. Een tolk spreekt en is opgeleid in een specifieke taal. Alle beschikbare talen tref je aan als je de aanvraag invult.
Dit moet je tenminste 14 dagen voor het examen doen.
Als je zelf het examen tijdig annuleert (twee werkdagen voorafgaand aan het examen), dan krijg je je geld terug. Als je het één dag voor het examen doet, krijg je 50% terug. Als je op de dag van het examen zelf annuleert of als je niet op komt dagen, dan krijg je geen geld terug.
Kleine wijzigingen als je naam of je geboortedatum (bij beroepsexamens) kunnen altijd doorgegeven worden. Mail je verzoek met wijzigingen naar naar info@hearheartolken.nl. Let op, een wijziging kan alleen als de nieuwe datum tenminste 14 dagen na het moment ligt waarop de wijziging wordt doorgegeven.
Mail je verzoek naar info@hearheartolken.nl. Let op, een wijziging kan alleen als de nieuwe datum tenminste 14 dagen na het moment ligt waarop de wijziging wordt doorgegeven.
Goed dat je dit vraagt, want je moet inderdaad bij ons de tolk reserveren. Bij het CBR boek je een theorie-examen op een locatie. Je geeft daarbij wel aan dat je er een tolk bij wenst. Dan krijg je namelijk een speciale plek waar je het examen kunt doen en de tolk zijn tolkdienst uit kan voeren. Let op, hiermee heb je nog geen tolk gereserveerd. Je doet nadat je een examen hebt geboekt bij het CBR bij ons een aanvraag voor een tolk bij dat examen.
Nee, helaas kan dat niet. Het betreft een formeel examen van een Rijksoverheidsorganisatie. Omwille van de integriteit, onpartijdigheid en kwaliteit mogen alleen via ons gereserveerde beëdigde tolken ingezet worden.
Nee, helaas kan dat niet. Sterker nog, wij kunnen op voorhand niet aangeven welke tolk de dienst zal uitvoeren. Het is namelijk niet toegestaan dat jij en de tolk elkaar op voorhand spreken of elkaar (leren) kennen. Het is een formeel examen en dus dienen wij het CBR te garanderen dat de tolk onpartijdig is en daarbij willen wij de schijn van een relatie vermijden, bijvoorbeeld als je aangeeft een specifieke tolk in te willen zetten.
Nee, dat kan helaas niet. Het betreft een examen bij een overheidsinstelling. Vanuit de aanbestedingswet is de opdracht alleen aan ons gegund. Het CBR en de examenkandidaten zijn verplicht een tolk bij ons te reserveren. Daartegenover staat dat je daardoor verzekerd bent dat je een goed opgeleide, beëdigde en betrouwbare tolk krijgt toegewezen.
Bij het CBR boek je een theorie-examen op een locatie. Je geeft daarbij wel aan dat je er een tolk bij wenst. Dan krijg je namelijk een speciale plek waar je het examen kunt doen en de tolk zijn tolkdienst uit kan voeren. Let op, hiermee heb je nog geen tolk gereserveerd. Je doet nadat je een examen hebt geboekt bij het CBR bij ons een aanvraag voor een tolk bij dat examen.