Voor rijscholen

U kunt uw cursisten helpen bij de aanvraag van een tolk. Als u een tolk voor uw cursist aan wil vragen, dan doorloopt u het dezelfde aanvraagprocedure als de kandidaat. U geeft daarbij wel de persoonsgegevens van de cursist aan met uitzondering van het e-mailadres. U geeft hierin uw e-mailadres op zodat wij de bevestiging naar u kunnen sturen. Ook dient u bij de aanvraag direct een betaling te doen via de geboden platformen.

Belangrijk

Het is niet toegestaan om een aanvraag te doen voor cursist A en deze dan last minute te wijzigen voor kandidaat B. U dient alleen examens bij het CBR en tolken aan te vragen als uw cursist daar ‘klaar’ voor is.

Ook voor rijscholen geldt dat tolkdiensten minimaal veertien dagen vóór het examen aangevraagd moeten worden. Aanvragen op kortere termijn nemen wij niet in behandeling.

Mocht u een minimale wijziging door willen geven, bijvoorbeeld omdat een examen naar een later moment verplaatst wordt, de geboortedatum niet helemaal goed ingevoerd is bij de aanvraag, dan kunt u dit tot uiterlijk tot 72 uur voorafgaand aan het examen aan ons doorgeven zonder dat wij hiervoor kosten in rekening brengen.

Wijs uw cursisten er op dat ze aan het begin van het examen het moment dat geboden wordt om zeker te stellen dat de cursist de tolk goed begrijpt aangrijpen om zeker te stellen dat ze zich comfortabel bij de tolk voelen.