ምሳና ንምርኻብ

ዝኾነ ሕቶ ኣለኩም? በጃኹም ኣብ ታሕቲ ዘሎ ቅጥዒ ተጠቐሙ። ኣብ ናይ ስራሕ መዓልታት (ሰኑይ – ዓርቢ)፣ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ንሕቶኹም ክንምልስ ክንፍትን ኢና። ኣብ ገሊኡ ዅነታት፣ ካብኡ ንላዕሊ ክወስድ ይኽእል እዩ። ኣብ ከምኡ ኩነታት በጃኹም ብትዕግስቲ ተጸበዩና።

Max. file size: 20 MB.
Toestemming(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.