Genel koşullar ve şartlar

Başvuru
Madde 1

1.1 Bu genel şartlar ve koşullar, kayıtlı ofisi Rotterdam’da bulunan HearHear Tolkdiensten BV adına veya tarafından gerçekleştirilen tercümanlık ve çeviri hizmetlerine uygulanır.

1.2 HearHear, müşteri tarafından yayınlanan herhangi bir genel şart veya koşulu kabul etmez. Bu genel koşullar ve şartlara yapılan eklemeler ve/veya bunlar üzerinde yapılan değişiklikler ancak HearHear’in yazılı izninin alınması durumunda yasal olarak geçerlidir.

1.3 Bu genel koşullar ve şartlardaki bir veya daha fazla hükmün herhangi bir zamanda iptal edilmesi veya kısmen ya da tamamen geçersiz sayılması durumunda bu genel şartlar ve koşullardaki geri kalan hükümler, tam olarak geçerli kalmaya devam eder.

Anlaşmanın tesisi
Madde 2

2.1 HearHear’in hiçbir teklifi ve/veya fiyat teklifi bağlayıcı değildir.

2.2 Müşteri ve HearHear arasındaki bir anlaşma, sadece HearHear’in müşteriye yazılı onay göndermesinin ardından geçerli olur.

2.3 HearHear, müşterisini işi HearHear’e atayan kişi olarak kabul eder. Bunun tek istisnası, müşterinin başkalarından aldığı talimat doğrultusunda üçüncü bir taraf adına ve üçüncü bir taraf için hareket ettiğini alenen beyan ettiği ve bu üçüncü tarafın adını ve adresini aynı anda HearHear’a ilettiği durumlardır.

2.4 HearHear’in müşterinin ödeme yükümlülüklerini yerine getirmesine ilişkin makul bir şüphesi olması durumunda anlaşmayı uygulamadan veya anlaşmaya devam etmeden önce HearHear, müşteriden yeterli kesinlik talebinde bulunma hakkına sahiptir.

2.5 HearHear, tercümanlık hizmeti talebi için sabit bir zaman çizelgesi uygulayabilir. HearHear, tercümanlık hizmeti için bir zaman çizelgesi uygularsa HearHear bu süreci web sitesinde belirtir. İlgili zaman çizelgesi bağlamında tercüman talebinin zamanında yapılmaması durumunda HearHear’in tercüman sağlaması beklenemez.

Ücretler ve fiyatlar
Madde 3

3.1 Belirtilen tüm ücret ve fiyatlara katma değer vergisi dâhildir.

3.2 HearHear tercümanlık hizmeti için standart bir ücret belirleyebilir. Standart ücretin geçerli olduğu durumlarda bu, web sitesinde belirtilir.

İşin değiştirilmesi veya iptali
Madde 4

4.1 Tüm ek anlaşmalar ve mevcut anlaşma üzerinde yapılacak tüm değişiklikler ve/veya taahhütler sadece HearHear’den yazılı onay alınması durumunda geçerlidir.

4.2 Müşteri anlaşmanın tesisinin ardından işi değiştirirse HearHear, üzerinde anlaşılmış olan fiyatı veya teslim süresini değiştirme ya da teklif edilen işi gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.

4.3 CBR için sunulan tercümanlık hizmetlerinin iptaliyle ilgili olarak aşağıdakiler geçerlidir. HearHear, tercümanlık hizmetinin planlanmış olduğu iş gününde iptal edilmesi durumunda müşterinden faturalanan tutarın tamamını tahsil eder. İşin sınav tarihinden önceki iş gününde iptal edilmesi durumunda müşteriden faturalanan tutarın %50’si tahsil edilir. Tercümanlık hizmetinin sınavdan en az iki gün önce iptal edilmesi durumunda müşteriden ücret alınmaz. Tercümanın kendi iptal ücretini uyguladığı durumlar haricinde web sitesinde belirtilen iptal ücretleri geçerlidir.

4.4 Ödeme iadesi ancak HearHear’in yazılı onayının ardından gerçekleştirilebilir.

Tercümanlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin genel koşullar
Madde 5

5.1 HearHear müşterinin isteklerini göz önünde bulundurarak tercümanlık hizmetini elinden gelen en iyi şekilde ve gerekli uzmanlıkla yerine getirmekle yükümlüdür.

5.2 Anlaşmada üzerinde anlaşılmış olan hizmetin verileceği tarih, konum ve zaman hem HearHear hem de müşteri için bağlayıcıdır.

5.3 HearHear sadece talep edilen dili konuşan bir tercüman sağlamakla yükümlüdür. Tercümanın kökenine ve cinsiyetine ilişkin tercihlerin yanı sıra kişisel özelliklerle, jeopolitik tercihlerle veya niteliklerle ilgili diğer isteklere yanıt verme zorunluluğu yoktur.

5.4 HearHear tercümanlık hizmeti için daima yeminli bir tercüman kullanmaya çaba gösterir. HearHear’in bir iş için yeminli olmayan bir tercüman kullanmasının gerekmesi durumunda HearHear öncelikle müşteriye danışır.

5.5 İkamet adreslerinin sorulması durumunda HearHear tarafından kullanılan tercümanlar HearHear’in adresini kullanır.

CBR tercümanlık hizmetlerinin verilmesine ilişkin genel koşullar

Madde 6

6.1 Adayın talepte bulunduğu sınavın tarihinde ve saatinde CBR’ye gitmemesi nedeniyle bir sınavın gerçekleşmemesi durumunda müşterinin HearHear’e ödediği ücretin iade edilmesini isteme hakkı yoktur.

6.2 Müşterinin CBR’de (uygun) bir sınav rezervasyonu yapmamış olması durumunda HearHear’in tercüman sağlama zorunluluğu yoktur. Bu durumlarda para iadesi yapılabilir.

6.3 Bir CBR çalışanının adayın hatalı veya eksik bilgi vermiş olması nedeniyle sınavın gerçekleştirilemeyeceğine karar vermesi durumunda HearHear’in tercüman sağlama zorunluluğu yoktur. Bu durumlarda para iadesi yapılabilir.

6.4 HearHear müşteriyi uygun bir şekilde bilgilendirmeden tercümanın üzerinde anlaşılmış olan zamanda ilgili konuma gelmemesi durumunda CBR sınav ücreti (CBR’ye), tercümanlık hizmeti ücretleri ve ikinci sınıf bilet baz alınarak yol masrafları daima iade edilir.

6.5 HearHear’in müşteriyi tercüman sağlama yükümlülüğünü yerine getiremeyeceği konusunda zamanında bilgilendirmesi durumunda sınav ücreti ve tercümanlık hizmeti ücretleri daima iade edilir.

6.6 İstisnai durumlarda HearHear ve CBR, sınavın üzerinde anlaşılandan daha geç bir tarihte yapılmasına karar verebilir.

Ödeme
Madde 7

7.1 Ödeme, üzerinde anlaşıldığı şekilde gerçekleştirilir.

7.2 Teori veya direksiyon sınavı için tercümana yapılacak ödeme, iDeal veya HearHear tarafından sunulan bir başka ödeme platformu üzerinden gerçekleştirilir.

7.3 Fatura ödemesinin 30 gün içinde HearHear’in banka hesabına yapılması gerekir.

7.4 Ödemenin zamanında alınmaması durumunda müşteri, herhangi bir tebligat yapılmasına gerek olmadan derhâl ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olarak kabul edilir. Müşteri, yükümlülüğün yerine getirilmediği tarih ile faturanın ödendiği tarih arasında tahakkuk eden yasal faizi ödemekle yükümlüdür.

7.5 Müşteri ödemeyi zamanında yapmazsa HearHear, Yargı Harici Tahsilat Masrafları Kararnamesi (Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) uyarınca yargı harici tahsilat masraflarını tahsil etme hakkına sahiptir.

Şikâyetler
Madde 8

8.1 HearHear tarafından sağlanan hizmetlerle ilişkili şikâyetlerin ele alınması için HearHear’in, tercümanlık hizmetinin sunulmasının ardından 7 gün içinde şikâyetin içeriğine ilişkin yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekir.

8.2 Zamanında gönderilen bir şikâyete karşılık olarak HearHear bir inceleme başlatır. Bu incelemenin sonucu, şikâyet sahibine e-posta ile iletilir.

8.3 HearHear, sağlanan hizmete ilişkin olarak müşteri tarafından iletilen şikâyeti olabildiğince hızlı yanıtlamak için her türlü çabayı gösterecektir. Ancak şikâyete müşteri tarafından talep edilen bir süre içerisinde yanıt verme zorunluluğu yoktur.

Sorumluluk
Madde 9

9.1 HearHear’in sorumluluğu, tercümanlık hizmetinin gerçekleştirilmesi karşılığında müşteri tarafından ödenmiş olan tutarın iadesiyle sınırlıdır.

9.2 HearHear dolaylı kayıp, iş kaybı, gecikme kaynaklı kayıp veya kazanç kaybından sorumlu değildir.

9.3 HearHear müşteri tarafından veya müşteri adına tarafımıza sağlanan bilgilerin hatalı veya eksik olmasından kaynaklanan kayıplardan asla sorumlu tutulamaz.

Gizlilik
Madde 10

HearHear anlaşmanın uygulanması için kendisine iletilmiş olan tüm gizli bilgilere ilişkin olarak gizliliği korumak zorundadır. HearHear çalışanları ve tercümanları, gizliliği korumakla yükümlüdür.

Fesih veya mücbir sebepler
Madde 11

11.1 Müşteri, yükümlülüklerini (zamanında) yerine getirmezse, müşteri iflas ettiği ilan edilirse veya iflas başvurusunda bulunursa, müşteri ödeme dondurma talebinde bulunduysa veya bu talebi kabul edildiyse, müşteriye gerçek kişiler için yasal borç yapılandırma işlemi uygulandıysa veya müşterinin işletmesi tasfiye edildiyse HearHear, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın bu anlaşmayı tamamen veya kısmen feshetme ya da anlaşmanın uygulanmasını askıya alma yetkisine sahiptir. Bu durumda HearHear, hak ettiği ödemenin derhâl yapılmasını talep edebilir.

11.2 HearHear’in kendi kontrolü ve riski dışındaki nedenlerle yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olması durumunda HearHear, tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir.

11.3 Mücbir sebeplerle HearHear’in anlaşmanın uygulanmasını durdurması gerekiyorsa HearHear, bu zamana kadar gerçekleştirmiş olduğu iş, tahakkuk eden masraflar ve gerçekleştirilmiş olan ön ödemeler karşılığında ödeme alma hakkını saklı tutar.

© 2022 HearHear – Tüm hakları saklıdır